dilluns, 14 de novembre de 2011

Google Sites

Google Sites és una aplicació online gratuita que permet crear pàgines webs d'una forma molt senzilla. Només fa falta seguir els següents passos:
1. Primerament l'usuari haurà de crear una compte Google Sites. Una vegada creada, haurà d'accedir, com bé podem observa a la següent imatge.


2. El següent pas és crear la pàgina web desitjada, introduint el nom d'aquesta i el tema del que tractarà.

3. Una vegada superta el pas anterior ja tindrem la nostra pàgina web creada:

4. Finalment, l'útim pas serà introduir tots aquells conceptes que vulguem i creiem necessaris per la nostre pàgina web. Això és farà editant la barra lateral de l'esquerra.
Google Sites té diverses característiques:
- No requereix codificació HTML.
-Té plantilles de disseny.
- Fàcil creació, tant la pàgina web en si, com el contingut d'arxius i multimèdia.
- Possibilitat de creació d'intranet, pàgines laborals, projectes, etc.
- Personalització de la web.
-Compatible amb tots els sistemes operatius.


Un exemple creat per mi a través de Google Sites seria el següent:

Després de veure el funcionament d'aquesta aplicació i les seves característiques, crec que és de gran utilitat en l'àmbit educatiu, tant des de el punt de vista del professor com del alumnat. Gràcies a Google Sites el professorat podrà disposar d'un lloc propi en la web on podrà emmagatzemar i organitzar aquells materials i continguts que voldrà transmetre, tant a l'aula amb els seus alumnes, com a la resta de professorat.  I si ens centrem des de el punt de vista dels alumnes, aquesta aplicació la podem utilitzar com a suport en les presentacions dels seus treballs.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada